Zmarł prof. Mieczysław Tomaszewski

  • 21 stycznia, 2019

Tomaszewski

Odszedł wybitny muzykolog i wydawca, Honorowy Obywatel Miasta Krakowa, kawaler Orderu Orła Białego.

Urodzony 17 listopada w 1921 r. w Poznaniu M. Tomaszewski od 67 lat był związany z Krakowem. W latach 1952-1988 pracował w Polskim Wydawnictwie Muzycznym – od 1954 r. jako redaktor naczelny, zaś w latach 1966-1988 – jako dyrektor. W trakcie tej pracy wydawnictwo osiągnęło najwyższy poziom edytorstwa muzycznego. Książki, m.in. wielotomowa „Encyklopedia Muzyczna” i partytury utworów muzycznych, ukazywały się dzięki niemu nie tylko na wysokim poziomie merytorycznym, lecz także w wysmakowanej szacie graficznej.

Edytorstwu muzycznemu, analizie i estetyce dzieł muzycznych poświęcał swoje wykłady w Akademii Muzycznej i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako muzykolog i edytor dzieł muzycznych prof. Tomaszewski zasłynął z prac dotyczących Chopina. Jako uczony analityk dzieł muzycznych napisał z kolei wiele prac dotyczących m.in. Chopina, pieśni romantycznej i Krzysztofa Pendereckiego. Inicjował interdyscyplinarne międzynarodowe spotkania muzyczne w Baranowie Sandomierskim. Potrafił również pisać i mówić o muzyce w sposób przystępny, czego dowiódł w książkach i audycjach muzycznych o Chopinie. Był czułym mężem, ojcem piątki dzieci, dziadkiem i pradziadkiem. Był także czcicielem Matki Bożej, znawcą i miłośnikiem botaniki, literatury (znał osobiście Marię Rodziewiczównę) oraz sztuki.

W 2017 r. otrzymał Order Orła Białego, pięć lat wcześniej zaś tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.