Ukazał się „Katalog organów w kościołach ewangelickich Opolszczyzny”

  • 26 maja, 2017
Katalog organow_ewang_DRUK-page-001
W 2014 i 2015 r. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego opublikowała I i II tom Katalogu organów diecezji opolskie. Dzięki tej publikacji skatalogowane zostały wszystkie organy piszczałkowe z kościołów i instytucji katolickich Opolszczyzny. Aby mieć pełny obraz zasobów instrumentarium na tym terenie w zakresie organów piszczałkowych konieczne jest uzyskanie wiedzy także o organach znajdujących się w kościołach ewangelickich. Temu właśnie służy najnowsza publikacja ks. dr hab. Grzegorza Poźniaka, prof. UO – Katalog organów w kościołach ewangelickich Opolszczyzny. Katalog bazuje na schemacie opisu instrumentów, który wypracowany został na potrzeby opisu organów ze świątyń katolickich diecezji opolskiej. Zdecydowano się jednak na uzupełnienie kart katalogowych opisami prospektów oraz zamieszczeniem większego zbioru fotografii. Niniejsza publikacja wpisuje się w szeroko zakrojoną działalność badawczą środowiska muzyków i muzykologów kościelnych na Opolszczyźnie.
Nowa książka ukazała się w serii MUZYKOLOGIA OPOLSKA * STUDIA I MATERIAŁY.
Badania sfinansowane w ramach programu
„Muzyczne białe plamy” Instytutu Muzyki i Tańca