Studia

muzykologia_ulotka_strona_2

MUZYKOLOGIA – studia licencjackie

W planie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku muzykologia – specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną – znajdują się następujące przedmioty:

Przedmioty podstawowe (P)

Propedeutyka muzykologii (W/Ć)
Akustyka muzyczna (W)
Podstawy analizy muzycznej I-III (Ć)
Historia muzyki antyku i średniowiecza (W/Ć)
Historia muzyki XV i XVI w. (W/Ć)
Historia muzyki XVII w. (W/Ć)
Historia muzyki XVIII w. (W/Ć)
Historia muzyki XIX w. (W/Ć)
Historia muzyki XX i XXI w. (W/Ć)
Historia muzyki polskiej – kultura staropolska (W/Ć)
Historia muzyki polskiej – kultura nowożytna (W/Ć)
Estetyka muzyczna (W)

Przedmioty kierunkowe (K)

Historia notacji muzycznej (Ć)
Etnomuzykologia: Pieśń religijna – tradycja i obrzędowość (W/Ć)
Podstawy dyrygowania (Ć)
Chór (semestry I-VI) (Ć)
Teoria i semiologia chorału gregoriańskiego (W/Ć)
Formy muzyki religijnej (W/Ć)
Organoznawstwo (W)
Popularna muzyka chrześcijańska (W/Ć)
Schola gregoriańska (Ć)
Obrzędowość roku liturgicznego (W)
Muzyczny wymiar liturgii sakramentów (W)
Prawodawstwo liturgiczno-muzyczne (W)

Przedmioty kierunkowe do wyboru (W)

Organy I-VI (Ć; możliwość wyboru poziomu zaawansowania)
Fortepian I-II (drugi instrument) (Ć; możliwość wyboru poziomu zaawansowania)
Kształcenie słuchu I-IV (L; możliwość wyboru poziomu: podstawowy lub rozszerzony)
Kontrapunkt renesansowy (L; możliwość wyboru poziomu: podstawowy lub rozszerzony)
Kontrapunkt barokowy (L; możliwość wyboru poziomu: podstawowy lub rozszerzony)
Harmonia (L; możliwość wyboru poziomu: podstawowy lub rozszerzony)
Harmonia – ćwiczenia (L; możliwość wyboru poziomu: podstawowy lub rozszerzony)
Akompaniament liturgiczny (L; możliwość wyboru poziomu z elementami improwizacji)
Konwersatoria specjalistyczne (K)

Przedmioty ogólne (O)

Technologia informacyjna (Ć)
Lektorat języka łacińskiego (Ć)
Lektorat języka nowożytnego na poziomie B2 (Ć)
Wychowanie fizyczne (Ć)
Wykłady ogólnouczelniane (W; jeden do wyboru od semestrach od I do VI)
Przedmioty fakultatywne (K)
Historia filozofii (W)
Wprowadzenie do badań naukowych (S)
Seminarium licencjackie (K)
Praca licencjacka i egzamin dyplomowy

Przedmioty specjalności nauczycielskiej

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

Psychologia ogólna i rozwojowa (W/Ć)
Psychologia społeczna (W)
Pedagogika ogólna (W)
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza (Ć)

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

Dydaktyka ogólna (W)
Dydaktyka nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych (W/Ć)
Dydaktyka prowadzenia zespołów śpiewaczych (Ć)
Dydaktyka multimedialnego przekazu wiedzy o muzyce (Ć)
Dydaktyka edytorstwa muzycznego (L)
Dydaktyka emisji głosu (Ć)
Praktyki (Ć)

Przedmioty obowiązkowe

Szkolenie biblioteczne (Ć)
Szkolenie BHP (Ć)
Ochrona własności intelektualnej (Ć)

 

Od roku akademickiego 2016–2017 w ramach kierunku studiów będzie istniała możliwość wyboru jednego z dwóch modułów studiów: muzyka kościelna lub muzyka popularna.

W module – muzyka kościelna znajdą się następujące przedmioty:

Fortepian I (muzyka klasyczna)
Fortepian II (muzyka klasyczna)
Organy I
Organy II
Organy III
Organy IV
Organy V
Organy VI
Organoznawstwo
Muzyczny wymiar liturgii
Prawodawstwo muzyczno-liturgiczne
Obrzędowość roku liturgicznego
Akompaniament liturgiczny I
Akompaniament liturgiczny II
Konwersatorium specjalistyczne
Konwersatorium specjalistyczne
Fakultet

W module – muzyka popularna znajdą się następujące przedmioty:

Fortepian I (muzyka klasyczna)
Fortepian II (muzyka klasyczna)
Fortepian I (muzyka rozrywkowa)
Fortepian II (muzyka rozrywkowa)
Fortepian III (muzyka rozrywkowa)
Fortepian IV (muzyka rozrywkowa)
Fortepian V (muzyka rozrywkowa)
Fortepian VI (muzyka rozrywkowa)
Instrumentoznawstwo
Aranżacja
Podstawy aranżacji
Wiedza o sztuce
Zespoły muzyczne I
Zespoły muzyczne II
Konwersatorium specjalistyczne
Konwersatorium specjalistyczne
Fakultet

DOKUMENTY POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI (PRK)

liczba godz ECTS oraz procent zmian

lista zajec do wyboru

lista=poglebiona wiedza

Modul=K

Modul=P

muzykologia PRK

obszary=muzykologia

siatka I rok = styczen 2017

siatka II rok = styczen 2017

siatka III rok = styczen 2017

PRAKTYKI STUDENCKIE

Muzykologia_praktyki_Instrukcja_Regulamin_2015-2016