Studia magisterskie na opolskiej muzykologii

  • 28 stycznia, 2019

Budeynek WT UO

Z wielką radością informujemy wszystkich zainteresowanych, że zapadła ostateczna decyzja o utworzeniu na Uniwersytecie Opolskim studiów II stopnia na kierunku muzykologia. Decyzja władz UO, poparta zgodą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wchodzi w życie w bieżącym roku. Zatem wraz z rokiem akademickim 2019/2010 studia muzykologiczne będą realizowane w ramach studiów I i II stopnia (studia licencjackie i magisterskie).

Wszelkie szczegóły odnośnie do rekrutacji zostaną podane w późniejszym czasie.