Spotkanie organizacyjne u progu nowego semestru

  • 3 lutego, 2019

Drodzy współpracownicy!

Drodzy studenci!

Dnia 18 lutego, tj. poniedziałek, rozpocznie się II semestr bieżącego roku akademickiego. Zainaugurujemy go wspólnie o godz. 9.00 w sali nr 2 na naszym wydziale.

Musimy omówić kilka, ważnych dla naszego funkcjonowania, spraw, m.in.: otwarcie studiów magisterskich z muzykologii, IV Tydzień Muzykologii, wybór nowego przewodniczącego KN Muzykologów, promocja kierunku oraz inne drobniejsze.

Odpowiadając na moje zaproszenie, proszę temu nadać priorytet koniecznej obecności! Na spotkanie oficjalnie zapraszam także Panie z Biura DIMK.

Na czas egzaminów i feryjnego wypoczynku życzę Bożego błogosławieństwa!

Z szacunkiem i pozdrowieniami

Ks. dr hab., prof. UO Grzegorz Poźniak

Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego