Seminarium Edytorstwa Muzycznego 2017

  • 18 lipca, 2017

Edytorstwo muz 2017

Seminarium Edytorstwa Muzycznego 2017

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zapraszają na drugą odsłonę Seminarium Edytorstwa Muzycznego, które odbędzie się w Radziejowicach w dniach 2-6 października 2017 roku.

Seminarium skierowane jest do absolwentów magisterskich studiów z zakresu muzykologii lub teorii muzyki, a także osób zajmujących się zawodowo redakcją materiałów nutowych, zainteresowanych edytorstwem muzycznym, pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym temacie i planujących związanie swojej kariery zawodowej z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Zajęcia poprowadzą doświadczeni polscy muzykolodzy, redaktorzy i wydawcy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2017 roku.

Rekrutacja przebiegać będzie w dwóch etapach:

Etap I:

Do dnia 31 lipca 2017 roku na adres seminarium@pwm.com.pl należy przesłać zgłoszenia obejmujące:

  • krótkie CV z danymi kontaktowymi,
  • list motywacyjny,
  • rekomendacje dwóch pracowników naukowych.

Spośród przesłanych zgłoszeń wyłoniona zostanie grupa osób, która otrzyma testowy materiał nutowy do próbnej korekty/redakcji. Osoby, które najlepiej wykonają powierzone zadanie, zostaną zaproszone do wzięcia udziału w tygodniowym Seminarium Edytorstwa Muzycznego, które odbędzie się w dniach 2-6 października 2017 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.edytorstwo.pwm.com.pl w dniu 17 sierpnia 2017 roku.

Organizatorzy zapewniają:

  • zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania seminarium,
  • publikacje PWM oraz NIFC dotyczące tematyki seminarium,
  • zaświadczenie o udziale w Seminarium wraz ze szczegółowym wykazem liczby godzin.

Etap II:

Uczestnicy kursu, którzy wykażą się szczególnie dużymi umiejętnościami i zaangażowaniem podczas pierwszego etapu Seminarium Edytorstwa Muzycznego, zostaną zaproszeni do współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu przejdą 4-tygodniowe intensywne szkolenie, które odbędzie się na przełomie października i listopada 2017 roku w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Program szkolenia obejmować będzie m.in. pracę ze źródłami muzycznymi, zagadnienia adiustacji, korekty i redakcji tekstów nutowych i słownych, podstawy obsługi programów do edycji nut, a także wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, księgowości i innych obszarów działalności Wydawnictwa.

Oferujemy:

  • perspektywę różnych form współpracy z prestiżową instytucją wydawniczą,
  • udział w realizacji istotnych przedsięwzięć wydawniczych w zakresie utrwalania i upowszechniania polskiego dziedzictwa kultury muzycznej,
  • możliwości rozwoju i współpracę z najwybitniejszymi polskimi redaktorami, muzykologami, wydawcami, autorami i kompozytorami.

Seminarium Edytorstwa Muzycznego finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo muzyki polskiej czasu rozbiorów”.

Partnerami przedsięwzięcia są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.edytorstwo.pwm.com.pl