Honorowa Rada Muzykologii Opolskiej

Beier

prof. Stefan Baier

muzyk i nauczyciel akademicki, rektor Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik (HfKM) w Ratyzbonie w Niemczech (ur. 1967); jest absolwentem trzech kierunków studiów: muzyki kościelnej, organów oraz klawesynu. Swoją edukację realizował w Ratyzbonie, Monachium oraz Wiedniu. Jego profesorami byli Toni Glas, Wolfgang Zerer, Karl Friedrich Wagner, Michael Radulescu i Gordon Murray. Od 2003 r. jest wykładowcą i profesorem klasy organów w HfKM w Ratyzbonie, a od października 2011 r. jest rektorem tej uczelni. Jest także koncertującym organistą oraz profesorem gościnnym prowadzącym m.in. kursy muzyki dawnej. Koncertował w Niemczech oraz w różnych częściach Europy i świata, m.in. w Szwecji, Czechach, Słowacji, Polsce, Portugalii, ale także w Japonii oraz na Kubie. Od kilkunastu lat jest szczególnie związany współpracą z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Na swoim koncie ma także liczne nagrania płytowe. Był członkiem wielu jury w ramach międzynarodowych konkursów organowych.

 

Bernagiewicz

dr hab. Robert Bernagiewicz

muzyk i muzykolog, kapłan diecezji łowickiej (ur. 1965); absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa skrzypiec) oraz były asystent w prof. Zenona Brzewskiego. W 1990 r. rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskiej przyjął w 1995 r. W tym samym roku rozpoczął studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1999 r. uzyskał tytuł doktora teologii w zakresie muzykologii na podstawie rozprawy napisanej pod kier. o. prof. Józefa Ścibora CSsR (opublikowana w 1999 r. i nagrodzona w 2000 r. w Konkursie im. Ks. Hieronima Feichta organizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich). Od 1998 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta, a w 2000 r. jako adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Muzyki Średniowiecza IM KUL. W roku 2005 przeprowadził przewód habilitacyjny. W roku 2006 powierzono mu funkcję kierownika Katedry Teorii i Historii Muzyki Średniowiecza. W latach 2007–2012 roku był redaktorem naczelnym rocznika IM KUL Additamenta Musicologica Lublinensia. W latach 2012–2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Muzykologii KUL. Jego badania naukowe skoncentrowane są na historii i analizie chorału gregoriańskiego. Jest członkiem włoskiej sekcji Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, International Musicological Society Cantus Planus oraz członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Oprócz działalności naukowej od 2014 r. pełni w diecezji łowickiej obowiązki proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Głuchowie oraz diecezjalnego ceremoniarza muzycznego.

 

DSC06691m

dr Mariola Brzoska

muzyk i teolog, dyrektor Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia oraz Studium Muzyki Kościelnej
w Gliwicach; ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie, w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy (1996 r.). W 1999 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie gry organowej w Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie prof. Juliana Gembalskiego. Brała udział w licznych kursach poświęconych interpretacji muzyki organowej prowadzonych m. in. przez M. C. Alain, G. Boveta,
J. Laukvika, L. Lohmanna,  H. Meistera. Wielokrotnie uczestniczyła także w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnego angielskiego organistę Davida Titteringtona jako stypendystka Dartington International Summer School (W. Brytania) oraz w Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie.
W 2005 r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka
w Akademii Muzycznej w Krakowie. Występowała na wielu festiwalach organowych w Polsce, a także za granicą (Austria, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy). Ukończyła również studia teologiczne w Instytucie Pastoralnym Filii KUL-u w Opolu. Jest członkiem Międzydiecezjalnej Komisji do Spraw Liturgii, Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej dla Diecezji Gliwickiej i Opolskiej, a także Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Oprócz funkcji dyrektora Studium Muzyki Kościelnej oraz powstałej z jej inicjatywy Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. w Gliwicach prowadzi w wymienionych instytucjach zajęcia z gry na organach, organowego akompaniamentu liturgicznego oraz literatury organowej. Jest dyrektorem artystycznym tarnogórskiego festiwalu Koncerty organowe w Konwikcie oraz Toszeckiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

 

Siostra

dr Dolores Monika Nowak PDDM

muzykolog, siostra Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza; absolwentka Instytutu Muzykologii KUL (dyplom z wyróżnieniem w 2008 r.).  Pracę magisterską pt. Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II napisała w Katedrze Monodii Liturgicznej pod kier. ks. prof. dr. hab. I. Pawlaka (wydana w 2008 r.). W czasie studiów muzykologicznych przebywała także na stypendium naukowym w Katolickim Uniwersytecie w Róžomberku (Słowacja) na Wydziale Pedagogiki, ucząc się wykonawstwa chorału gregoriańskiego pod kier. dr hab. J. Bednarikovej. W latach 2011-2015 odbyła studia doktoranckie w IM KUL. W 2010 r. ukończyła Studium Chórmistrzowskie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest organizatorką warszawskich Kursów Muzyki liturgicznej oraz warsztatów muzycznych. W 2011 r. założyła Chór Międzyzakonny Archidiecezji Warszawskiej. Od 2008 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, a od 2013 r. jego sekretarzem Zarządu SPMK. W 2015 r. została powołana na członka Komisji ds. Liturgii Archidiecezji Warszawskiej. W 2016 r. obroniła pracę doktorską poświęconą zagadnieniu „Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II”.

 

Zdjęcie z okładki Kasjodora

dr Lucjan Dyka

muzykolog i klasyk, kapłan diecezji rzeszowskiej (ur. 1976); absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Święcenia kapłańskiej przyjął w 2002 r. Pracował jako wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie (2002–2004), a w roku 2004 został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie z zakresu muzykologii (magisterium 2009) oraz filologii klasycznej na (licencjat 2010, magisterium 2012). W 2013 r. obronił doktorat z nauk humanistycznych w zakresie muzykologii napisany pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Roberta Bernagiewicza. W roku akademickim 2013/2014 był asystentem w katedrze Teorii i Historii Muzyki Średniowiecza Instytutu Muzykologii KUL. Od 2013 r. jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym, Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie, a także duszpasterzem akademickim Emaus oraz wikariuszem parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Od 2014 r. jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

 

Prasał

dr Andrzej Prasał

teolog, badacz kultury muzycznej na Dolnym Śląsku oraz muzyk kościelny (ur. 1976); absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (studia magisterskie z teologii oraz licencjackie z historii Kościoła) oraz Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Studia z zakresu historii Kościoła zostały uwieńczone doktoratem. Od 1998 r. pełni posługę organisty w kościele św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na dziejach muzyki kościelnej na terenie dawnego Hrabstwa Kłodzkiego oraz historii budownictwa organowego na Dolnym Śląsku. Uczestniczył w licznych sesjach i konferencjach naukowych poświęconym tym zagadnieniom. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

 

Tadeusz Eckert - foto 3

mgr Tadeusz Eckert

muzyk, dyrygent i nauczyciel (ur. 1962); absolwent  Wydziału Pedagogiczno-Ar­tystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W 1986 r. podjął pracę w PSM I st. w Głubczycach, a po dwóch latach w Li­ceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Głubczycach. W 1988 r. założył Chór Mieszany w LO oraz Chór Dziecięcy w PSM I St. W 1996 r. rozpoczął pracę z Zespołem Wokalnym PSM, a w roku 1999 założył Chór Dziewczęcy Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, co stało się podstawą do utworzenia nieformalnej „szkoły  śpie­waczej”. W 2004 r. zorganizował Międzynarodowy Młodzieżowy Chór Silesia Cantat. Od września 2014 roku rozpoczął współpracę z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu przyjmując stanowisko dyrektora artystycznego chóru DMIK oraz nauczyciela dyrygowania i metodyki pracy z zespołami śpiewaczymi. Jako dyrygent i nauczyciel otrzy­mał wiele nagród i wyróżnień, m. in. Nagrodę I. stopnia Ministra Edukacji Narodowej (1995 r., 2000 r. i 2012 r.), Ministra Kultury i Sztuki (9.09.97r.) i wiele innych. Jest także organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych organizowanych na Opolszczyźnie.