Pracownia Badań Naukowych w DIMK w Opolu

  • 15 maja, 2017

Pracownia Badań Naukowych

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, działając w oparciu o swój statut oraz dostrzegając potrzebę naukowego opisu historii i teraźniejszości szeroko pojętej muzyki kościelnej, z dniem 25 kwietnia 2017 r. powołał do istnienia wewnętrzną strukturę – Pracownię Badań Naukowych.  Prowadzone w ramach jej aktywności eksploracje muzykologiczne owocować będą naukową wymianą myśli oraz publikacjami, jednocześnie będą mogły być wykorzystane do praktycznego zastosowania w kreowaniu muzycznego oblicza liturgicznej chwalby Bożej.

Pierwszymi pracownikami Pracowni Badań Naukowych, zatrudnionymi na zasadach porozumienia o wolontariat, są ks. dr hab. Robert Bernagiewicz oraz dr Andrzej Prasał:

ks. dr hab. Robert Bernagiewicz – muzykolog, gregorianista

dr Andrzej Prasał – organolog