Potwierdzenie ze strony MEN

  • 13 maja, 2017

Pragniemy poinformować wszystkich potencjalnych studentów muzykologii, że Departament Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej pismem z dnia 11 maja br. skierowanym do rektorów wyższych uczelni kształcących przyszłych nauczycieli, potwierdził, że w związku ze zmianą systemu kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich) będą przygotowywani nauczyciele do pracy w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych (poniżej zamieszczone są fragmenty wspomnianego pisma).

Zatem jest to ważna informacja potwierdzająca, że absolwenci opolskiej muzykologii mogą uczyć muzyki w przedszkolach oraz we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

List ministerstwa 2017

List ministerstwa 2017 A