Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, Lublin 17-19.05.2018

  • 14 lutego, 2018

muzykologia_KUL

Instytut Muzykologii KUL oraz Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL mają zaszczyt zaprosić na jubileuszowy X Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, który odbędzie się w dniach 17-19 maja 2018 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawla II (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin).

To ważne naukowe spotkanie środowiska adeptów muzykologii zostanie przeprowadzone w ramach obchodów 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 50-lecia powstania Koła Naukowego Studentów Muzykologii.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

http://tiny.pl/gndtm do dnia 31 imarca 2018 roku.

W terminie do 15 kwietnia poinformujemy o zakwalifikowaniu referatu do prezentacji. Uprzejmie informujemy, że czas wystąpienia referenta nie powinien być dłuższy niż 20 minut. Wydarzenie przeznaczone jest dla studentów muzykologii I, II i III stopnia. Zgłoszenie udziału jest równoznacznie ze zgodą na publikację abstraktu referatu w programie konferencyjnym i na stronach internetowych promujących X Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii.

Referaty, które otrzymają pozytywną recenzję zostaną wydane drukiem w ramach recenzowanej monografii wieloautorskiej.

Udział czynny w konferencji jest płatny i wynosi 70 zł, bierni uczestnicy mogą uczestniczyć w wydarzeniu bezpłatnie. Koszty związane z przejazdem i noclegiem pokrywają uczestnicy. Organizatorzy proponują pomoc w rezerwacji niedrogich noclegów na terenie Lublina.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z kierunków humanistycznych: muzykologia, kulturoznawstwo, historia i in., a także uczelni artystycznych, którzy chcieliby się podzielić wynikami swojej pracy naukowej z szerszym gronem odbiorców.

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Wpłaty należy dokonać na konto KUL Pekao SA III O/Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 z dopiskiem „Opłata konferencyjna – X Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii” i nazwiskiem referującego.