Nowa publikacja Redakcji Wydawnictw WT UO „Śląskie Organy V”

  • 26 czerwca, 2017

SLASKIE ORGANY_V_DRUK_flat_2017-06-14-page-001

W nowej serii wydawniczej Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – Muzykologia opolska * Studia i Materiały ukazała się publikacja pod redakcją ks. Grzegorza Poźniaka Śląskie Organy V, która zbiera owoce V konferencji organozanwczej Śląskie organy, udostępniając czytelnikom wygłoszone referaty w kolejności ich wygłoszenia, uzupełniając je pracą P. Magosz. Jest to kolejna część dotychczas opublikowanych czterech tomów opolskich, pokonferencyjnych studiów organoznawczych, które ukazały się w ramach serii wydawniczej Sympozja.