Nowa płyta z serii „Organy Śląska Opolskiego”

  • 19 sierpnia, 2017

Płyta organowa Pokój

Z przyjemnością pragniemy poinformować o wydaniu osiemnastej płyty w serii „Organy Śląska Opolskiego”. Jej powstanie jest owocem współpracy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu oraz opolskiej muzykologii (kierunku muzykologia na WT UO) z Akademie múzických umění w Pradze. W kościele Księżnej Zofii w Pokoju został przeprowadzony remont organów. Prace przy instrumencie prowadziła firma Jehmlich Orgelbau GmbH z Drezna. Wcześniej, w latach 2015–2016, wyremontowany został prospekt organów. Prace powierzono
konserwatorowi A. Barskiemu z Nysy. Niejako koroną zabiegów naprawczych jest opublikowanie niniejszej płyty. Jej wartość pomnaża prof. Jaroslav Tůma ‒ organista z Pragi, mający na swoim koncie ponad 50 nagrań płytowych.
Organy w kościele w Pokoju to 17-głosowy instrument pneumatyczny o wiatrownicach stożkowych. Szczególną wartością organów jest rokokowy prospekt.
Płyta „Solum Car*l*men” ukazała się w zakładach poligraficznych Sindruk, a nagrań dokonało Ars Sonora Studio.