Nagroda ZKP im. ks. prof. Hieronima Feichta dla Sylvi Bruni

  • 24 kwietnia, 2017

logo_zkp

Praca doktorska Pani Sylvi Bruni (Recepcja twórczości i postaci Fryderyka Chopina we Włoszech po drugiej wojnie światowej) uzyskała nagrodę w XVII konkursie o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta, organizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich (konkurs na prace naukowe z dziedziny muzykologii przeznaczony dla młodych muzykologów i teoretyków muzyki, do lat 40).

Promotor pracy: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Claudia Colombati, prof. dr hab. Alicja Jarzębska