Konferencja „Reformacja i konfesjonalizacja w nowożytnej Europie”, Kraków 2017

  • 19 lipca, 2017

Reformacja Konferencja Kraków 2017

Wszystkich zainteresowanych studentów zapraszamy do udziału w X Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Historyków Nowożytnych „Reformacja i konfesjonalizacja w nowożytnej Europie. Wpływ przemian wyznaniowych na politykę, społeczeństwo i sztukę”. Odbędzie się ona w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2017 r. w Krakowie. Zgłoszenia do udziału w konferencji

Przedmiotem obrad konferencji będą przemiany wyznaniowe w Europie nowożytnej, określane jako reformacja, reforma katolicka czy konfesjonalizacja, i ich oddziaływanie na stosunki polityczne, społeczeństwo oraz sztukę. Chcielibyśmy przyjrzeć się, jak przebiegały procesy kształtowania się nowych wspólnot wyznaniowych i reformowania Kościoła katolickiego na poziomie doktrynalno-instytucjonalnym oraz w jakim stopniu przekładały się na funkcjonowanie różnych państw, społeczności i pojedynczych osób, splatając się z innymi przeobrażeniami politycznymi, społecznymi, kulturalnymi czy mentalnymi.

Link: https://www.facebook.com/reformacja.konfesjonalizacja/
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/0B1Ka9Un6OZDMeUJROGpnVDBaX1U/view

Formularz należy przesłać do 22 października na adres sekcja.nowozytna.knhsuj@gmail.com