Informacje dla studentów

Wykaz przedmiotów obowiązkowych, których niezaliczenie uniemożliwia wpis warunkowy:

Rok I
Propedeutyka muzykologii (semestr 1)
Podstawy analizy muzycznej (semestr 1 i 2)
Kontrapunkt (semestr 2)
Fortepian (semestr 1 i 2)
Organy (semestr 1 i 2)

Rok II
Podstawy analizy muzycznej (semestr 3)
Kontrapunkt (semestr 3)
Harmonia (semestr 4)
Organy (semestr 3 i 4)

Rok III
Harmonia (semestr 5)
Akompaniament liturgiczny (semestr 5 i 6)
Organy (semestr 5 i 6)

 

TEZY DO LICENCJATU

Tezy – licencjat