Informacje dla kandydatów

muzykologia_ulotka_strona_1

Studia na kierunku muzykologia, który realizowany jest w systemie stacjonarnym na poziomie studiów pierwszego stopnia, w ramach specjalności nauczycielskiej: muzykologia i edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzone są od roku akademickiego 2010/2011. Kierunek ten jest realizowany przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego w ramach działalności Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku muzykologia mogą kontynuować studia II stopnia (magisterskie) na następujących kierunkach: muzykologia, edukacja artystyczna, muzyka kościelna oraz teoria muzyki w uniwersytetach i akademiach muzycznych.

 

Atuty studiowania muzykologii na UO to:

– nowoczesne warunki studiowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

– możliwość korzystania z biblioteki wydziałowej z wyodrębnioną kolekcją muzykaliów oraz bogata płytoteka,

– dobra kadra polskich muzykologów (przygotowana w Instytucie Muzykologii KUL oraz w ośrodkach zagranicznych z bogatym dorobkiem publikacji naukowych),

–bogata baza instrumentów,

– współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą (ścisła współpraca z ratyzbońską Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik, a także kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie, Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, a także udziału w sympozjach i kongresach krajowych oraz międzynarodowych),

– patronat Honorowej Rady Muzykologii Opolskiej (osób działających w przestrzeni muzycznej i muzykologicznej w różnych ośrodkach w Polsce i za zagranicą),

– możliwość odbywania praktyk w lokalnych rozgłośniach radiowych (m.in. możliwość przygotowywania audycji muzycznych) oraz w wydawnictwach zajmujących się edytorstwem muzycznym,

– możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale także pogłębienia wiary i integralnego rozwoju,

– bogata oferta opolskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Resurrexit”.

 

Możliwości przyszłego zatrudnienia:

Wszechstronnie przygotowani absolwenci naszego kierunku dysponują z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej natomiast zdobywają umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego lub animatora życia muzycznego oraz kwalifikacje nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Dzięki temu mogą starać się o pracę w następujących dziedzinach:

– muzyka kościelnego kategorii II (po zdaniu nieodpłatnego egzaminu w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu) – organisty, dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatora życia muzycznego w parafii;

– animatora muzycznego w instytucjach kultury;

– nauczyciela w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego (na poziomie szkoły podstawowej);

– nauczyciela w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzyków kościelnych;

– nauczyciela zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych;

– nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, audycje muzyczne, zasady muzyki) w szkolnictwie muzycznym (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich);

– dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;

– dziennikarza bądź krytyka muzycznego;

– edytora muzycznego (wydawnictwa nutowe i fonograficzne).

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na kierunku muzykologia można uzyskać na stronie Uniwersytetu Opolskiego oraz pod wskazanymi adresami kontaktowymi

www.rekrutacja.uni.opole.pl.

www.wt.uni.opole.pl

Drzymały 1 a; 45-352 Opole, tel. (77) 44 11 509,

e-mail: muzykologia@uni.opole.pl.

zob. ww.facebook.com/MuzykologiaUO