Coaching dla dyrygentów

Coaching dla dyrygentów zespołów śpiewaczych

Zakres tematyczny kursu

„Coaching dla dyrygentów zespołów śpiewaczych” to kurs proponowany wszystkim zainteresowanym doskonaleniem warsztatu dyrygenckiego – zarówno dla osób prowadzących zespoły oraz dla zamierzających je stworzyć. Program kursu obejmuje zajęcia z dyrygowania, emisji głosu, metodyki prowadzenia zespołów, coachingu. Wartością dodaną kursu są wykłady gościnne słynnych chórmistrzów z Polski i zagranicy.

 

Okres trwania kursu

1 rok:                                           2 semestry

Liczba zjazdów w semestrze:     7

Liczba godzin w semestrze:       7 x 10 godzin = 70 godzin

Liczba godzin w roku:                 140 godzin

 

Plan i program kursu

Terminy zajęć
I semestr:
15 X; 22 X; 5 XI; 19 XI; 26 XI; 10 XII; 14 I

II semestr:
18 II; 25 II; 18 III; 25 III; 1 IV; 13 V; 20 V

 

Koszt kursu

825 zł. za semestr

 

Przedmioty:

 • Chór
 • Literatura chóralna
 • Technika dyrygencka
 • Metodyka pracy z zespołem śpiewaczym
 • Zbiorowa emisja głosu
 • Coaching
 • Dyrygent – Coach – Artysta
 • Próba pokazowa
 • Osobowość dyrygenta

 

Wymagania stawiane kandydatom

Adresaci kursu:

 • nauczyciele muzyki (lub innych przedmiotów szkolnych) prowadzący szkolne zespoły śpiewacze,
 • dyrygenci chórów i scholi parafialnych,
 • absolwenci podyplomowego kierunku Prowadzenie Zespołów Śpiewaczych (DIMK),
 • absolwenci muzykologii,
 • osoby z długoletnim stażem prowadzania zespołu, chcące szkolić swój warsztat dyrygencki,
 • absolwenci diecezjalnych szkół organistowskich, Państwowych Szkół Muzycznych I lub II stopnia.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • udokumentowanie wykształcenia muzycznego lub działalności chórmistrzowskiej;
 • złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • podpisanie umowy między Uczelnią, a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych;
 • złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs, zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa (opłat, rozkładu zajęć, dokumentów) zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Kierownik kursu

Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO

 

Obsługa administracyjna

mgr Konrad Kozioł

Coaching_dla_dyrygentów_opis_kursu

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Kurs formularz

Regulamin-prowadzenia-kursów

Umowa-o-warunkach-odpłatności