Aktualna oferta wydawnictw

  • 5 lipca, 2018

O_organach_plakat

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szroko pojętego kształcenia m uzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci oraz płyty CD. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą wydawnictw. Wszelkie zapytania odnośnie niniejszych pozycji kierować można pod adres: dimk.publikacje@diecezja.opole.pl

Oferta wydawnictw:

Aktualna oferta wydawnictw DIMK